Politica de Confidentialitate

Pentru a iti oferi o experienta de navigare personalizata, folosim cookies.

Pentru mai multe informatii te rugam sa citesti Politica de confidentialitate.

Anunturi in ziare nationale - Mica publicitate in ziare nationale si Mare publicitate in ziare nationale
Contact
Anunturi
Anunturi
Online
Mare Publicitate
Ziare Nationale
Cum platesc
un anunt?
Mica Publicitate
Pachete Ziare
Mica Publicitate
Ziare Locale
Mica Publicitate
Ziare Nationale


Ziarul de Pierderi®
Ziar national, online
Ziarul Anunt de Mediu®
Ziar national, online
Ziarul Locuri de Munca®
Ziar national, online
Ziarul Juridic
Ziar national, online
Ziarul Romania Libera
Ziar national, 150.000 ex./editie
Ziarul Adevarul
Ziar national, 87.000 ex./editie
Ziarul National
Ziar national, 50.000 ex./editie
Ziarul Jurnalul National
Ziar national, 177.775 ex./editie
Ziarul Anuntul Telefonic
Ziar Bucuresti, 20.000 ex./editie
Ziarul Libertatea
Ziar national, 250.000 ex./editie
Ziarul Curierul National
Ziar national, online
Ziarul Click
Ziar national, 150.000 ex./editie
Ziarul Bursa
Ziar national, onlineZiarul Adevarul
30 module, ziar national
Ziarul Anuntul Telefonic
19 module, ziar national
Ziarul Bursa
21 module, ziar national
Ziarul Click
22 module, ziar national
Ziarul Curierul National
16 module, ziar national
Ziarul Jurnalul National
10 module, ziar national
Ziarul Libertatea
24 module, ziar national
Ziarul National
11 module, ziar national
Ziarul Romania Libera
21 module, ziar national


Cum dau un anunt de mica publicitate in ziare
Publica anunturi de mica publicitate in ziarul Libertatea
Cursuri tenis - Grupe copii cu antrenor licentiat

Anunturi Adunari Generale (Convocator)

Anunturi Vanzari, Cumparari, Inchirieri, Schimburi

Publicati acum anuntul online pe 33 site-uri + 1 aparitie intr-unul din ziarele: Anuntul Telefonic, Ziarul de Pierderi®, Ziarul Locuri de Munca®, Ziarul Anunt de Mediu®, Ziarul Juridic (in functie de categorie)! Pret - 50 Lei, maxim 40 cuvinte. Lista tuturor site-urilor si modalitatile de plata le gasiti sub formularul de publicare al anuntului.
Publica acum

CONVOCATOR ASOCIATIEI AGORA

Valabil in:
Adunari Generale (Convocator) Bucuresti
     Publicat in: 12 Aug 2022
Jurcan Rafila Georgeta, Presedintele ASOCIATIEI AGORA, cu sediul in Bucuresti, Bulevardul Ghencea nr. 24, bl. C89, sc. C, etj. 2, ap. 83, sector 6, inregistrata in Registrul Asociatiilor si Fundatiilor sub nr. 56/24/08/2000, avand CIF 13365696, convoaca Adunarea generala anuala a Asociatiei AGORA, care va avea loc in data de 29.04.2022, ora 11,00 in Bucuresti, str. Dornei nr. 53, sector 1. Ordinea de zi propusa este: alegerea membrilor consiliului director - candidaturile propuse sunt: Presedinte - JURCAN RAFILA GEORGETA, Vicepresedinte - SAHLEAN-APETROAIE MIHAELA si secretar JURCAN ȘTEFANIA RALUCA, aderarea de noi membri - JURCAN ȘTEFANIA RALUCA, incetarea calitatii de membru a d-nei MANOIU ANCA si retragerea din Asociatie a membrilor: 1. Stolnici Constantin Balaceanu, 2. Manoiu Corneliu Gabriel, 3. Manoiu Ionut Bogdan, 4. Mehedintiu Gabriela, 5. Mehedintiu Sandi, 6. Rascanu Ruxandra, 7. Crugel Cristina - Anca , 8. Crugel Ioana, 9. Crugel Monica, 10. Mustea Camelia, 11. Nica Teodor-Pastorel, 12. Taraca Ciprian, 13. Jurcan Daniel Mihail, 14. Jurcan Rodica, 15. Mirea Stefan Barbu, 16. Moisa Alina, 17. Moisa Florin, 18. Petcovici Daniela, 19. Sasu Florentina, 20. Tighel Viorica, 21. Tran Carmen Adriana Monica, 22. Pascu Elena Georgiana

Anunt publicat prin www.ziaruljuridic.ro in ZIARUL JURIDIC

Valabil in:
Adunari Generale (Convocator) Toata tara
     Publicat in: 11 Aug 2022
CONVOCATOR AL ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR SIMEX S.A. cu sediul in Bucuresti, str.Arh. Grigore Cerchez nr.12, et.2, cam.5, J40/45/1991, CUI 1555360 Administratorul unic al SIMEX S.A. ("Societatea"),cu sediul in Bucuresti, str. Arh. Grigore Cerchez nr.12, et.2, camera 5, sect.1, avand C.U.I nr.1555360 si nr.de ordine in R.C.-de pe langa Tribunalul Bucuresti -J40/45/1991, in baza prevederilor art.117 si art.118 din Legea nr.31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si in baza art.12 si 13 din Actul Constitutiv al Societatii, convoaca Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Simex S.A. in data de 12.09.2022, ora-10.00, la sediul Societatii din Bucuresti, str.Arh. Grigore Cerchez nr.12, et.2, cam.5, sect.1. In cazul in care in data de 12.09.2022 nu se intruneste cvorumul cerut de dispozitiile legale si statutare pentru validitatea deliberarilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, se convoaca a doua Adunare Generala Extraordinara a Actionarilor Simex S.A. pentru data de 13.09.2022, ora-10.00,la sediul Societatii din Bucuresti, str.Arh.Grigore Cerchez nr.12, et.2, cam.5, sect.1, cu aceeasi ordine de zi. Data de referinta pentru actionarii indreptatiti sa participe si sa voteze in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Simex S.A. este 05.09.2022. Ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor este urmatoarea: 1. Aprobarea constituirii de catre Societate, in favoarea organului fiscal competent din cadrul AGENTIEI NATIONALE DE ADMINISTRARE FISCALA ("ANAF"),a ipotecilor imobiliare asupra urmatoarelor bunurilor imobile proprietatea Societatii: - imobilul situat in Bucuresti, Șos. Andronache nr.227A, sect.2, compus din teren intravilan in suprafata de 465mp (conform actelor de proprietate), respectiv 463mp(conform masuratorilor cadastrale), si constructia edificata pe acesta, "corp administrativ" format din parter, in suprafata utila de 243,82mp, inscris in Cartea Funciara nr.201272 a Municipiului Bucuresti, Sect.2, avand numar cadastral 201272 -pentru teren si 201272-C1 -pentru constructie; -imobilul situat in Municipiului Bucuresti, Șos. Andronache nr. 227B, Sect.2,compus din teren intravilan in suprafata totala de 1.860m.p. si constructia C1-P+1E, edificata pe acesta, in suprafata construita la sol de 588m.p.,compusa din parter in suprafata utila de 416,89m.p si etaj in suprafata utila de 34,36m.p., intreg imobilul fiind inscris in Cartea Funciara nr.201449 a Municipiului Bucuresti, Sect.2, avand numar cadastral 201449 - pentru teren si 201449-C1- pentru constructie; - imobilul constructie situat Municipiului Bucuresti, Șos.Andronache nr.227B, inscris in Cartea Funciara nr.201449-C1 a Municipiului Bucuresti, Sect.2, avand nr.cadastral 201449-C1,in suprafata construita de 414,30mp, in scopul garantarii executarii tuturor obligatiilor Activ Group Management S.R.L. cu sediul in Bucuresti, str.Arh. Grigore Cerchez, nr.12, et.2, incaperea 1.1., sect.1, J40/15206/2003, CUI-15897657 ("ACTIV") rezultate din esalonarea la plata a datoriilor ACTIV catre ANAF. 2.Aprobarea imputernicirii administratorului unic al Societatii sa efectueze toate formalitatile si activitatile necesare pentru aducerea la indeplinire a hotararii ce va fi adoptata, sa reprezinte Societatea cu puteri depline in fata persoanelor fizice si/sau juridice, precum si in fata tuturor organelor competente, sa negocieze si sa semneze toate documentele necesare, termenii si conditiile contractelor de ipoteca imobiliara, avand puteri depline sa aprobe, incheie si semneze orice document cu ANAF, incluzand, dar fara a se limita la contractele de ipoteca imobiliara, orice Acte aditionale la acestea, in scopul constituirii garantiilor prevazute mai sus si avand puterea sa imputerniceasca la randul sau orice persoana considera necesar in scopul reprezentarii Societatii asa cum este mentionat mai sus.

Adunare Generala Ordinara Mdps Trust Convoaca

Valabil in:
Adunari Generale (Convocator) Toata tara
     Publicat in: 09 Aug 2022
*Adunare Generala Ordinara SC MDPS TRUST convoaca membrii Adunarea Generala Ordinara, in ziua de 12.11.2021, la sediul societatii din Str. Turda Nr. 48, Satu Mare. Ordinea de zi: 1.Raportul Consiliului de Administratie privind activitatea economico- financiara a societatii la 31.12.2020; 2. Contul de profit si pierdere; 3: Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2020; 4. Raportul cenzorului; 5. Probleme diverse.

Asocia Clubul Blazonul Rezervi Tilor Anun

Valabil in:
Adunari Generale (Convocator) Bucuresti
     Publicat in: 02 Aug 2022
Asociația Clubul Blazonul Rezerviștilor anunța adunare generala in 22 august 2022, orele 13.00, in București, str. Foișorului nr. 2 A, bl. E, et. 3, ap. 3, cam. 2, sector 3. Pe ordinea de zi fiind dizolvarea și lichidarea asociației


Categorii de anunturi online:


Vanzari Imobiliare
Cumparari Imobiliare
Inchirieri Imobiliare
Oferte de munca
Cereri de munca
Citatii / Somatii
Comemorari / Decese
Diverse
Pierderi Acte / Legitimatii
Anunt de Mediu
Licitatii
Adunari Generale (Convocator)

Site-uri partenere:

Mediapress Mica Publicitate
Mare Publicitate Mediapress
Mica Publicitate Ziare
Anunturi Romania Libera
Anunt Ziarul Romania Libera
Romania Libera Anunturi
Anunturi Libertatea
Mica Publicitate Libertatea
Anunt Ziarul Libertatea
Anunturi Jurnalul National
Mica Publicitate Jurnalul National
Anunturi Anuntul Telefonic
Mica Publicitate Anuntul Telefonic
Anunturi Adevarul
Mica Publicitate Adevarul
Anunturi Bursa
Anunturi Curierul National
Citatii ziarul Adevarul
Citatii Romania Libera
Anunturi Citatii Ziare
Anunt Licitatii Ziare
Publicitate Ziare Locale
Anunturi Ziare Locale
Publicitate Ziare Locale
Ziare Mica Publicitate
Ziare Mare Publicitate
Mica Publicitate Cluj
Anunturi in ziare
Publicitate in ziar
Publicare Anunt ziare
Anunturi adunari generale
Anunturi Fonduri Europene
Anunturi Ziare Nationale
Anunt Ziar National
Servicii de curatenie
13 Aug 2022