Anunturi in ziare nationale - Mica publicitate in ziare nationale si Mare publicitate in ziare nationale
Contact
Anunturi
Anunturi
Online
Mare Publicitate
Ziare Nationale
Cum platesc
un anunt?
Mica Publicitate
Pachete Ziare
Mica Publicitate
Ziare Locale
Mica Publicitate
Ziare Nationale


Ziarul Anuntul AZ®
Ziar national, online
Ziarul de Pierderi®
Ziar national, online
Ziarul Anunt de Mediu®
Ziar national, online
Ziarul Locuri de Munca®
Ziar national, online
Ziarul Juridic
Ziar national, online
Ziarul Romania Libera
Ziar national, 150.000 ex./editie
Ziarul Adevarul
Ziar national, 87.000 ex./editie
Ziarul National
Ziar national, 50.000 ex./editie
Ziarul Jurnalul National
Ziar national, 177.775 ex./editie
Ziarul Anuntul Telefonic
Ziar Bucuresti, 20.000 ex./editie
Ziarul Libertatea
Ziar national, 250.000 ex./editie
Ziarul Curierul National
Ziar national, online
Ziarul Click
Ziar national, 150.000 ex./editie
Ziarul Bursa
Ziar national, onlineZiarul Adevarul
30 module, ziar national
Ziarul Anuntul Telefonic
19 module, ziar national
Ziarul Bursa
21 module, ziar national
Ziarul Click
22 module, ziar national
Ziarul Curierul National
16 module, ziar national
Ziarul Jurnalul National
10 module, ziar national
Ziarul Libertatea
24 module, ziar national
Ziarul National
11 module, ziar national
Ziarul Romania Libera
21 module, ziar national


Cum dau un anunt de mica publicitate in ziare
Publica anunturi de mica publicitate in ziarul Libertatea
Cursuri tenis - Grupe copii cu antrenor licentiat

Anunturi Anunt de Mediu

Anunturi Vanzari, Cumparari, Inchirieri, Schimburi

Publicati acum anuntul online pe 33 site-uri + 1 aparitie intr-unul din ziarele: Anuntul Telefonic, Ziarul de Pierderi®, Ziarul Locuri de Munca®, Ziarul Anunt de Mediu®, Ziarul Juridic (in functie de categorie)! Pret - 50 Lei, maxim 40 cuvinte. Lista tuturor site-urilor si modalitatile de plata le gasiti sub formularul de publicare al anuntului.
Publica acum

Anunt publicat prin situl oficial www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 31 May 2023
ROYAL CONSTRUCT BUCOVINA SRL avand sediul in Str Humorului, nr 143 , localitatea Scheia , jud. Suceava , titular al planului ELABORARE PLAN URBANISTIC ZONAL CU REGULAMENT DE URBANISM AFERENT IN BAZA UNUI AVIZ DE OPORTUNITATE, PENTRU CONSTRUIRE HALE CU DESTINATIA SEDIU FIRMA ,BIROURI, GARAJ aI SERVICII AUTO, LOCURI DE PARCARE, IMPREJMUIRE, RACORDURI/ BRANSAMENTE LA RETELELE DE UTILITATI TEHICO-EDILITARE in judetul Suceava, municipiul Suceava, str. Mitocului (nr. cad. 38038) anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a avizului de mediu pentru planul mentionat si declansarea etapei de incadrare. Prima versiune a planului/programului poate fi consultata la sediul ANPM SUCEAVA, Str. Bistritei, Nr. 1A, Suceava, Jud. Suceava, de luni pana joi intre orele 09 - 16.00, vineri intre orele 09 - 13.00. Observatii/ comentarii si sugestii se primesc in scris la sediul APM SUCEAVA, in termen de 15 zile de la data publicarii anuntului.

Anunt publicat prin situl oficial www.ziaruldepierderi.ro in ZIARUL DE PIERDERI

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 31 May 2023
Declar pierduta legitimatia de student pe numele Badea Laurentiu Octavian, emisa de Facultatea de Stiinte ale Naturii si Stiinte Agricole, din cadrul Universitatii Ovidius Din Constanta. O declar nula.

Anunt public privind depunerea solicitarii de emitere a autorizatiei de mediu- APM SUCEAVA. Anunt publicat prin situl oficial www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 31 May 2023
Anunt public privind depunerea solicitarii de emitere a autorizatiei de mediu. SC. CONSTRUCTII MONTAJ AG din Orasul Frasin, Principala 853, Judetul Suceava anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a autorizatiei de mediu pentru activitatea Productie Betoane , amplasata in localitatea Vatra Dornei, Str. Argestru, FN. Observatiile si contestatiile publicului se primesc zilnic la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Suceava, str. Bistritei nr. 1A, fax 0230 514059.

Anunt publicat prin situl oficial www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 31 May 2023
PERIANU COSTEL, cu domiciliul in Judetul Ilfov, oras Popesti - Leordeni, Sos. Oltenitei, nr. 29A, in calitate de proprietar al terenului situat in judetul Ilfov, oras Popesti-Leordeni, Str. Solstitiului, Tarla 55/6 Parcela 30-32, Nr. Cad. 100725 titular al PUZ - INTRODUCERE IN INTRAVILAN - CONSTRUIRE LOCUINTA INDIVIDUALA, AMENAJARE INCINTA, IMPREJMUIRE SI UTILITATI, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a Avizului Consultativ. Observatii/ comentariile si sugestii se primesc in scris la Biroul de Urbanism in cadrul Consiliului Judetean Ilfov, cu sediul in municipiul Bucuresti, str. Ernest Juvara, nr. 3-5, sector 6 (tel. 021/212.56.93), in termen de 15 zile calendaristice de la publicarea anuntului.

Anunt publicat prin situl oficial www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 31 May 2023
GHEORGHE IANCU, cu domiciliul in Municipiul Bucuresti, Sector 4, Sos. Giurgiului, nr. 186, in calitate de proprietar alaturi de GHEORGHE GEORGETA-IULIANA al terenului situat in judetul Ilfov, Comuna 1 Decembrie, Strada Rasaritului, T43, P137/1/39, Nr. Cad. 62971, titular al PUD - LOCUINTA P+M, IMPREJMUIRE, UTILITATI, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a Avizului FAVORABIL. Observatii/ comentariile si sugestii se primesc in scris la Biroul de Urbanism in cadrul Consiliului Judetean Ilfov, cu sediul in municipiul Bucuresti, str Ernest Juvara, nr. 3-5, sector 6 (tel. 021/212.56.93), in termen de 15 zile calendaristice de la publicarea anuntului.

Anunt publicat prin situl oficial www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 31 May 2023
COMUNA MIHAI BRAVU anunta publicul interesat asupra asupra faptului ca in urma analizarii documentatiei in cadrul Comitetului Special Constituit din data de 22.05.2023, s-a luat decizia de nesolicitare a realizarii evaluarii de mediu pentru planul PUZ - "Sistem de alimentare cu apa in comuna Mihai Bravu, judetul Giurgiu ", propus a se implementa in jud. Giurgiu, com. Mihai Bravu , sat Mihai Bravu, titular al planului COMUNA MIHAI BRAVU.
Decizia etapei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul A.P.M. Giurgiu din Giurgiu, sos. Bucuresti, bl. 111, sc. A+B, jud. Giurgiu, in zilele de luni-joi intre orele 9,00-14,00 si vineri intre orele 9,00-12,00, precum si la urmatoarea adresa de internet www.apmgr.anpm.ro .
Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare timp de 10 zile de la data afisarii anuntului.

Anunt publicat prin situl oficial www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 31 May 2023
UDRISTE ALIN-GABRIEL , titular al proiectului P.U.Z-,,CONSTRUIRE 2 LOCUINTE P+1ETAJ, IMPREJMUIRE TEREN, BRANSAMNETE SI UTILITATI', in Judet Ilfov, comuna Cornetu T8, P25/7/1 ; nr.cad. 51665 , anunta publicul interest asupra depunerii solicitarii de obtinerea a Avizului Favorabil al CJ Ilfov. Documentatia a fost afisata pentru consultare pe site-ul Consiliului Judetean Ilfov, cu sediul in Bucuresti, sector 6, str. Ernest Juvara, nr. 3-5, tel. 021.212.56.93. Observatii/comentariile si sugestii se primesc in scris la Biroul de Urbanism in cadrul Consiliului Judetean Ilfov in termen de 15 zile calendaristice de la data publicarii anuntului.

Anunt publicat prin situl oficial www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 31 May 2023
S.C VIGO BUIDING SRL SI VEST RESIDENCE CONSTRUCT , titular al proiectului P.U.Z-,,CONSTRUIRE ANSAMBLU LOCUINTE COLECTIVE S+P+3E, COMERT-SERVICII, AMENAJARE CIRCULATII", in Judet Ilfov, comuna BRAGADIRU str.Crisul Repede , Tarla 36, Parcela 149/18/8,9 , lot 1/2/2/1/1; 1/2/2/1/2; 1/2/2/1/3; 1/2/1/1; 1/2/2/2/2/2; lot 2 ,nr. cad:134803; 134804; 134805; 131846; 135414; 129724 ; , anunta publicul interest asupra depunerii solicitarii de obtinerea a Avizului Favorabil al CJ Ilfov. Documentatia a fost afisata pentru consultare pe site-ul Consiliului Judetean Ilfov, cu sediul in Bucuresti, sector 6, str. Ernest Juvara, nr. 3-5, tel. 021.212.56.93. Observatii/comentariile si sugestii se primesc in scris la Biroul de Urbanism in cadrul Consiliului Judetean Ilfov in termen de 15 zile calendaristice de la data publicarii anuntului.

Anunt public Arhiepiscopia Romano-Catolica Alba Iulia- APM ALBA IULIA. Anunt publicat prin situl oficial www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 31 May 2023
Anunt public Arhiepiscopia Romano- Catolica Alba Iulia , cu sediul in Mun.Alba Iulia ,str.Episcop Marton Aron nr.2 , in calitate de titular, anunta publicul interesat asupra disponibilizarii proiectului de plan, finalizarea raportului de mediu, pentru proiectul de plan Amenajamentul Silvic al Fondului Forestier proprietate privata apartinand Arhiepiscopiei Romano-Catolice Alba Iulia, Judetul Alba, UP XII Viisoara, cu amplasament in UAT comuna Berghin . Proiectul de plan mai sus mentionat, raportul de mediu si studiul de evaluare adecvata elaborate sunt disponibile publicului la sediul APM Alba, Alba Iulia, str. Lalelelor, nr. 7B, jud. Alba si la sediul titularului de plan Arhiepiscopia Romano-Catolica Alba Iulia , in zilele de luni - joi, intre orele 09 - 14.30, vineri 9-13. Mentionam ca dezbaterea publica va avea loc la data de 18.07.2023, ora 16.00, la sediul Ocolului Silvic Iezarul Trascau. Informatiile potentialului impact asupra mediului al planului propus, pot fi obtinute la sediul APM Alba si la sediul titularului de plan, in zilele de luni - joi, intre orele 09.00 - 14.30, vineri 9-13. Observatiile publicului se primesc in scris, cu datele de identificare ale reclamantului in zilele de luni - joi, intre orele 09.00 - 14.30, vineri 9-13, la sediul APM Alba, in termen de 45 de zile calendaristice de la data de 3.06.2023.

Anunt publicat prin situl oficial www.anuntconstanta.ro in ZIARUL ANUNT CONSTANTEAN

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 31 May 2023
Administratorul judiciar provizoriu CII Lazar Mihaela anunta creditorii SC AGRICOLA BADCAR S.R.L., cu sediul in Sat Ciobanu, Com.Ciobanu, Str.Lalelelor, nr.13, Jud.Constanta, inregistrata la Registrul Comertului sub nr.J13/40/2014, CUI.32652720, faptul ca Tribunalul Constanta a dispus deschiderea procedurii generale de insolventa in conformitate cu prevederile Legii nr.85/2014 in Dosarul nr.8358/118/2022. Termenul limita de inregistrare al cererilor de admitere la masa credala este 30,06.2023. Informatii privind procedura de insolventa a debitoarei puteti obtine accesand:www.bpi.ro.

ANUNT PUBLIC - APM ARAD. Anunt publicat prin situl oficial www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 31 May 2023
COMUNA ȘIȘTAROVAT (sediul in loc. Șistarovat, str. Principala, nr. 116, jud. Arad) titular al planului "AMENAJAMENTUL FONDULUI FORESTIER PROPRIETATE PRIVATA APARTINAND COMUNEI ȘIȘTAROVAT, JUDETUL ARAD, ORGANIZAT IN UP II PADUREA COMUNALA ȘIȘTORAVAT", cu suprafata de 224,2 ha, cu administratorul fondului forestier (asigurarea de servicii silvice), de catre Ocolul Silvic Lipova cu sediul in loc. Lipova, str. Fagetului, nr. 13, jud. Arad, aduce la cunostiinta publicului decizia etapei de incadrare, conform H.G. 1076/2004 si H.G. nr. 236 /2023: planul nu necesita evaluare de mediu si va fi adoptat fara aviz. Comentarii si propuneri justificate de reconsiderare ale deciziei se vor transmite in scris la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului din Arad, Splaiul Mures, FN, in termen de 10 zile calendaristice de la publicarea prezentului anunt.

Anunt publicat prin situl oficial www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 31 May 2023
Anunt public privind decizia etapei de incadrare COMUNA BISTRA. COMUNA BISTRA, titular al proiectului EXTINDERE RETEA DE CANALIZARE SI BRANSAMENTE IN LOCALITATEA BISTRA anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de pactului asupra mediuluifara evaluarea impactului asupra mediului, pentru proiectul 25/2022 propus a fi amplasat in LOCALITATEA BISTRA, STRAZILE: 22 DECEMBRIE, TROMPOS, AVRAM IANCU, AVIATORILOR, CLOSCA SI CRISAN. 1. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Alba din mun. Alba Iulia, str. Lalelelor, nr. 7B, in zilele de luni-joi intre orele 9-14,30 si vineri intre orele 9-13, precum si la urmatoarea adresa de internet: office@apmab.anpm.ro. Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului.

Anunt publicat prin situl oficial www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 31 May 2023
Anunt public privind decizia etapei de incadrare
S.C. MEGA COMPANY IMPORT EXPORT S.R.L


S.C. MEGA COMPANY IMPORT EXPORT S.R.L titular al proiectului "Construire hala-depozitare P, amenajare incinta (alei auto+pietonale, parcare) spatii plantate si organizare de santier" anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Ilfov, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul "Construire hala-depozitare P, amenajare incinta (alei auto+pietonale, parcare) spatii plantate si organizare de santier" propus a fi amplasat in judetul Ilfov, com. Chiajna, Strada Turistilor nr.27, nr. cadastral 66872
Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul APM Ilfov din Bucuresti, str. Aleea Lacul Morii, nr. 1, sector 6, in zilele de luni - joi, intre orele 9 -13, precum si la urmatoarea adresa de internet: www.apm-ilfov.ro

Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a APM Ilfov.

Anunt publicat prin situl oficial www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 31 May 2023
"SC SGROM TEN SRL", titular al proiectului "Construire parc fotovoltaic si racordare la SEN", anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Timis, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul "Construire pare fotovoltaic si racordare la SEN" propus a fi amplasat in intravilan, comuna Ortisoara jud. Timis, teren identificat prin extras CF nr. 105734, jud.Timis. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului APM Timis din municipiul Timisoara, B-dul Liviu Rebreanu nr. 18-18A, in zilele de luni - joi intre orele 8.00 - 16.30, vineri intre orele 8.00 - 14.00, precum si la urmatoarea adresà de internet http://apmtm.anpm.ro - Sectiunea Acorduri de mediu. Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului.

Anunt public privind decizia etapei de incadrare. - APM ALBA IULIA. Anunt publicat prin situl oficial www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 31 May 2023
Anunt public privind decizia etapei de incadrare. CLAUS SERVICE SRL, titular al proiectuluiACHIZITII DE INSTALATII SI DOTARI CU ECHIPAMENTE SI UTILAJE INOVATOARE IN CADRUL SC CLAUS SERVICE SRL DESTINATE RECUPERARII IN ECONOMIA CIRCULARA SI PRODUCTIEI DE PRODUSE FINITE DIN MATERIALE RECICLABILE SORTATE NEPERICULOASE - DESEURI METALICE FEROASE, NEFEROASE SI CONEXE ACESTORA, INCLUSIV RACORDURI UTILITATI, ACCESE, PLATFORME DE LUCRU, CORP CLADIRE RECICLARE, INSTALATIE PANOURI FOTOVOLTAICE, IMPREJMUIRE, ILUMINAT SI LOGISTICA DESUPRAVEGHERE, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agentia pentru Protectia Mediului Alba, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului fara evaluarea impactului asupra mediului, pentru proiectul ACHIZITII DE INSTALATII SI DOTARI CU ECHIPAMENTE SI UTILAJE INOVATOARE IN CADRUL SC CLAUS SERVICE SRL DESTINATE RECUPERARII IN ECONOMIA CIRCULARA SI PRODUCTIEI DE PRODUSE FINITE DIN MATERIALE RECICLABILE SORTATE NEPERICULOASE - DESEURI METALICE FEROASE, NEFEROASE SI CONEXE ACESTORA, INCLUSIV RACORDURI UTILITATI, ACCESE, PLATFORME DE LUCRU, CORP CLADIRE RECICLARE, INSTALATIE PANOURI FOTOVOLTAICE, IMPREJMUIRE, ILUMINAT SI LOGISTICA DESUPRAVEGHERE, propus a fi amplasat in localitatea Alba Iulia, strada Garii, nr.10D. 1. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Alba din mun. Alba Iulia, str. Lalelelor, nr. 7B, in zilele de luni-joi intre orele 9.00- 14.30 si vineri intre orele 9-13, precum si la urmatoarea adresa de internet: office@apmab.anpm.ro. Publicul interesat poate inainta comentarii/ observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului.

ANUNT PUBLIC - APM ARAD. Anunt publicat prin situl oficial www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 31 May 2023
SC SOCODOR FOTOVOLTAIC SRL titular nou (Espe Energia SRL titular vechi), anunta publicul intesat asupra deciziei de emitere a acordu[ui de mediu pentru proiectul " CONSTRUIRE PARC FOTOVOLTAIC, AMENAJARE ACCES INCINTA, IMPREJMUIRE TEREN SI RACORD LA RETEA ELECTRICA, mentionat propus a fi amplasat in comuna Socodor , intravilan, identificat prin C.F. NR.: 304419; C.F. NR.: 304420; C.F. NR.: 304415; C.F. NR.: 304539; C.F. NR.: 304540-Socodor , judetul Arad. Proiectul acordului de mediu si informafiile relevante penfru luarea d,eciziei pot fi consultate la sediulla sediul Agentiei Pentru ProtectiaMediului Arad, Splaiul Mures, FN , judetul Arad, in zilele de luni - vineri intre orele 9.00 - 14.00, precum si la urmatoarea adresa de internet www. anpm. apmar.ro Observatiile/ contestatiile publicului se primesc la sediul APM Arad , Splaiul Mures, FN , judetul Arad, in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului.

Anunt public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu. - APM TIMIS. Anunt publicat prin situl oficial www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 31 May 2023
Anunt public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu. COMUNA PECIU NOU anuntã publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Extindere reteaee de canalizare etapa a Il- a in localitatea Peciu Nou, comuna Peciu Nou, judetul Timis", propus a fi amplasat in intravilanul loc. Peciu Nou, CF nr. 407780; 401861; 407779; 407784; 407786; 407785; 407782: 407781: 406307: 406306; 406305; 406304; 408881; 406546; 408896; 400587; 407047: 407070; 405509: 407045: 406543: 407048; 406896; 407050: 406991; 400419; 407325; 402659: 406639: 408934: 407310: 407407: 405771: 404620; 408925; 408984: 408924; 407783; 408884; 408882; 407885; 408940: 406998: 406301: 406804; 408930; 407051; 409011: 409010; 406174; 400296; 408993; 406636: 403037; 407787; 408431: 407335; 407713: 407705; 404695; 406289, jud. Timis. Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Timis, Bd. Liviu Rebreanu, nr. 18-18A, Timisoara, si la sediul titularului, Peciu Nou nr. 189, Jud. Timis , in zilele de luni - joi intre orele 8.00 - 16.30, vineri intre orele 8.00- 14.00. Observatile publicului se primese zilnic la sediul APM Timis.

Anunt publicat prin situl oficial www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 31 May 2023
ANUNT PUBLIC SC AGROMAD CROPS SRL titular al activitatii principale : COD 0111-CULTIVAREA CEREALELOR,PLANTELOR LEGUMINOASE SI A PLANTELOR PRODUCATOARE DE SEMINTE OLEAGINOASE, anunta publicul interesat asupra emiterii autorizatiei de mediu pentru punct de lucru Cornetu, T2, Parcela ¼, jud.Ilfov. Informatiile privind potentialul impact asupra mediului al activitatii pot fi consultate la sediul APM Ilfov str. Lacul Morii nr. 1, sector 6, Bucuresti, Tel/Fax : 430.15.77, 430.15.23, 430.14.02/0746248440 in zilele de luni-joi intre orele 9-13. Observatiile publicului se primesc zilnic, la sediul APM Ilfov.

Anunt publicat prin situl oficial www.ziaruldepierderi.ro in ZIARUL DE PIERDERI

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 31 May 2023
Subsemnatul Secara Adrian, declar pierduta adeverinta ANRE nr.201820044/04.05.2018 si nr. 201810672/ 04.05.2018, emise de ANRE. Le declar nule.

Anunt public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu Agentia pentru Protectia Mediului - APM BUCURESTI. Anunt publicat prin situl oficial www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 31 May 2023
Anunt public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu Agentia pentru Protectia Mediului Bucuresti Agentia pentru Protectia Mediului Bucuresti anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul Desfiintare constructii, reconformare spatiala, consolidare, amenajare peisagistica, amenajare drum ocazional carosabil, circulatii auto si pietonale, amenajare spatii de recreere, culturale, educative, sport si comert si organizare executare lucrari pentru obiectivul: Parcul Lacul Morii Bucuresti, propus a fi amplasat in municipiul Bucuresti, sectorul 6, zona malului stang al Lacului Morii, sos./ sos./ calea/ str. Virtutii/ Virtutii/ Crangasi/ Cornului, nr. 69/f.n./f.n./110, titular Primaria Sectorului 6 Bucuresti. Informatiile privind proiectul propus/memoriul de prezentare pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului Aleea Lacul Morii, nr. 1, sector 6, Bucuresti si la sediul Primariei Sectorului 6 Bucuresti, Calea Plevnei 147-149, in zilele de Luni, Marti Joi, Vineri, intre orele 9:00-13:00 si Miercuri, intre orele 14:00-18:00. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului Agentia pentru Protectia Mediului Bucuresti


Categorii de anunturi online:


Vanzari Imobiliare
Cumparari Imobiliare
Inchirieri Imobiliare
Oferte de munca
Cereri de munca
Citatii / Somatii
Comemorari / Decese
Diverse
Pierderi Acte / Legitimatii
Anunt de Mediu
Licitatii
Adunari Generale (Convocator)

Site-uri partenere:

Mediapress Mica Publicitate
Mare Publicitate Mediapress
Mica Publicitate Ziare
Anunturi Romania Libera
Anunt Ziarul Romania Libera
Romania Libera Anunturi
Anunturi Libertatea
Mica Publicitate Libertatea
Anunt Ziarul Libertatea
Anunturi Jurnalul National
Mica Publicitate Jurnalul National
Anunturi Anuntul Telefonic
Mica Publicitate Anuntul Telefonic
Anunturi Adevarul
Mica Publicitate Adevarul
Anunturi Bursa
Anunturi Curierul National
Citatii ziarul Adevarul
Citatii Romania Libera
Anunturi Citatii Ziare
Anunt Licitatii Ziare
Publicitate Ziare Locale
Anunturi Ziare Locale
Publicitate Ziare Locale
Ziare Mica Publicitate
Ziare Mare Publicitate
Mica Publicitate Cluj
Anunturi in ziare
Publicitate in ziar
Publicare Anunt ziare
Anunturi adunari generale
Anunturi Fonduri Europene
Anunturi Ziare Nationale
Anunt Ziar National
Servicii de curatenie
31 May 2023
#boycotAustria