Politica de Confidentialitate

Pentru a iti oferi o experienta de navigare personalizata, folosim cookies.

Pentru mai multe informatii te rugam sa citesti Politica de confidentialitate.

Anunturi in ziare nationale - Mica publicitate in ziare nationale si Mare publicitate in ziare nationale
Contact
Anunturi
Anunturi
Online
Mare Publicitate
Ziare Nationale
Cum platesc
un anunt?
Mica Publicitate
Pachete Ziare
Mica Publicitate
Ziare Locale
Mica Publicitate
Ziare Nationale


Ziarul de Pierderi®
Ziar national, online
Ziarul Anunt de Mediu®
Ziar national, online
Ziarul Locuri de Munca®
Ziar national, online
Ziarul Juridic
Ziar national, online
Ziarul Romania Libera
Ziar national, 150.000 ex./editie
Ziarul Adevarul
Ziar national, 87.000 ex./editie
Ziarul National
Ziar national, 50.000 ex./editie
Ziarul Jurnalul National
Ziar national, 177.775 ex./editie
Ziarul Anuntul Telefonic
Ziar Bucuresti, 20.000 ex./editie
Ziarul Libertatea
Ziar national, 250.000 ex./editie
Ziarul Curierul National
Ziar national, online
Ziarul Click
Ziar national, 150.000 ex./editie
Ziarul Bursa
Ziar national, onlineZiarul Adevarul
30 module, ziar national
Ziarul Anuntul Telefonic
19 module, ziar national
Ziarul Bursa
21 module, ziar national
Ziarul Click
22 module, ziar national
Ziarul Curierul National
16 module, ziar national
Ziarul Jurnalul National
10 module, ziar national
Ziarul Libertatea
24 module, ziar national
Ziarul National
11 module, ziar national
Ziarul Romania Libera
21 module, ziar national


Cum dau un anunt de mica publicitate in ziare
Publica anunturi de mica publicitate in ziarul Libertatea
Cursuri tenis - Grupe copii cu antrenor licentiat

Anunturi Anunt de Mediu

Anunturi Vanzari, Cumparari, Inchirieri, Schimburi

Publicati acum anuntul online pe 33 site-uri + 1 aparitie intr-unul din ziarele: Anuntul Telefonic, Ziarul de Pierderi® sau Ziarul Locuri de Munca® (in functie de categorie)! Pret - 50 Lei, maxim 40 cuvinte. Lista tuturor site-urilor si modalitatile de plata le gasiti sub formularul de publicare al anuntului.
Publica acum

Anunt Public de Mediu ANPM ILFOV- Ziarul de Mediu

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 24 Jan 2022
SYNCRO SERVICE AUTO SRL titular al activitatii "Intretinerea si repararea autovehiculelor" cod CAEN 4520 desfasurata in Ilfov, Popesti Leordeni, str. Iozu Pavel nr. 5, anunta publicul asupra depunerii solicitarii de obtinere a autorizatiei de mediu. Informatiile privind impactul activitatii pot fi consultate la sediul APM Ilfov din Bucuresti, sector 6, aleea Lacul Morii nr. 1, in zilele de luni-joi, intre orele 9- 13, vineri 9- 12. Observatiile publicului se primesc zilnic, la sediul APM Ilfov.

Time Show Titular Proiectului Ldquo Construire

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 24 Jan 2022
SC Time Show SRL, titular al proiectului:" pentru “CONSTRUIRE ANSAMBLU 6 HALE PARTER, DEPOZITARE MARFURI GENERALE, BRANSAMENT ELECTRIC, IMPREJMUIRE TEREN, AMPLASARE CONTAINAR- CABINA POARTA, RACORD LA DN2, ALIPIRE TERENURI, PUT FORAT, BAZIN VIDANJABIL ETANS si UTILITATI" anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de incadrare de către Agentia pentru Protectia Mediului Ilfov, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul: “CONSTRUIRE ANSAMBLU 6 HALE PARTER, DEPOZITARE MARFURI GENERALE, BRANSAMENT ELECTRIC, IMPREJMUIRE TEREN, AMPLASARE CONTAINAR- CABINA POARTA, RACORD LA DN2, ALIPIRE TERENURI, PUT FORAT, BAZIN VIDANJABIL ETANS si UTILITATI", propus a fi amplasat in Afumati, T71, P252, Ilfov 1. Proiectul deciziei de incadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agentia pentru Protectia Mediului Ilfov din Bucuresti, str. Aleea Lacul Morii nr. 1, sector 6, in zilele de luni-joi intre orele 800-1630 si vineri 800-1400, precum și la următoarea adresă de internet http://apmif.anpm.ro/. Publicul interesat poate inainta comentarii/observații la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.

ANUNT PUBLIC DE MEDIU ANPM CONSTANTA- Ziarul Constantean

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 24 Jan 2022
ANUNT PUBLIC. SC 2A ALLCROSS SRL. cu sediul in Comuna Poarta Alba, Sat Nazarcea, Calea Ovidiu, Nr. 30A, RO34061886, J13/193/2015, titular al Planului Urbanistic Zonal "PUZ - Infiintare Parc Fotovoltaic Cobadin", amplasat pe teritoriul comunei Cobadin, jud. Constanta, parcelele A77/5 si A77/6 anunta publicul interesat privind punerea in dezbatere publica a propunerilor pentru stabilirea primei versiuni a Planului Urbanistic Zonal mentionat mai sus. Publicul este invitat sa consulte documentatia, sa transmita observatii si propuneri privind intentia de elaborare a planului urbanistic zonal, in perioada 24.01.2022 - 28.01.2022, la sediul Primariei Cobadin din com. Cobadin, str. Primaverii, nr. 2,jud. Constanta. Persoana responsabila cu informarea si consultarea publicului din cadrul Primariei comunei Cobadin: -Domnul Mustafa Givan, cãtre care pot fi transmise comentarii, observatii si propuneri de luni pana vineri intre orele 9:00 - 12:00, tel.0755 474 231, si la sediul Primariei Cobadin, com. Cobadin, Strada Primaverii, nr. 2, Judetul Constanta. Persoana responsabila cu informarea si consultarea publicului din partea initiatorului: Mihai Nicolescu, Tel: 0341 458 642, in zilele de luni- vineri, orele 09:00- 12:00.

ANUNT PUBLIC DE MEDIU. SC Eco Reciclare Bucuresti SRL,

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 23 Jan 2022
SC Eco Reciclare Bucuresti SRL, cu sediul in strada Parincea, nr.3, Bucuresti, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de autorizatie de mediu, in scopul desfasurarii activitatii de colectare a deseurilor nepericuloase. Informatii privind impactul asupra mediului al activitatii pentru care se solicita autorizatia de mediu pot fi consultate zilnic, de Luni pana Joi intre orele 09:00- 13:00 si Vineri intre orele 09:00-12:00, la sediul Agentiei pentru protectia mediului cu adresa in: Spl. Independentei, 294, Bucuresti, 060031. Observatiile, sugestiile si/ sau propunerile publicului se primesc in scris la sediul APM BUCURESTI SECTOR 4.

ANUNT PUBLIC DE MEDIU. SC Eco Reciclare Bucuresti SRL,

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 23 Jan 2022
SC Eco Reciclare Bucuresti SRL, cu sediul in strada Parincea, nr.3, Bucuresti, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de autorizatie de mediu, in scopul desfasurarii activitatii de colectare a deseurilor nepericuloase. Informatii privind impactul asupra mediului al activitatii pentru care se solicita autorizatia de mediu pot fi consultate zilnic, de Luni pana Joi intre orele 09:00- 13:00 si Vineri intre orele 09:00-12:00, la sediul Agentiei pentru protectia mediului cu adresa in: Spl. Independentei, 294, Bucuresti, 060031. Observatiile, sugestiile si/ sau propunerile publicului se primesc in scris la sediul APM BUCURESTI SECTOR 4.

ANUNT ANPM ARAD. Anunt public.

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 23 Jan 2022
S.C. SIHN FOREST PROPERTIES S.N.C. titular al planului "Amenajamentul fondului forestier proprietate privata apartinand S.C. SIHN FOREST PROPERTIES S.N.C. judetul Arad, organizat in U.P. XIX Sihn -Paiuseni, anunta publicul interesat asupra depunerii primei versiuni a planului la APM Arad in vederea obtinerii avizului de mediu. Informatiile privind varianta de plan pot fi consultate la sediul APM Arad, Splaiul Muresului, FN, cod 310132, Arad, judetul Arad, zilnic, de luni pana joi, orele 8.00- 16.00 si vineri intre orele 8.00- 14.00. Observatiile publicului se primesc zilnic, in scris, la sediul APM Arad, in termen de 18 zile calendaristice de la data aparitiei anuntului.

ANUNT PUBLIC ANPM - Solicitare de emitere a acordului de mediu- in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 22 Jan 2022
ANGHEL ELENA cu domiciliul in Bucuresti, str. Neagoe Voda nr. 12-16, Sectorul 1, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Construire adapost de animale si anexa gospodareasca", propus a fi amplasat in comuna Musatesti, sat Valea lui Mas, judetul Arges. Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului municipiul Pitesti, str. Egalitatii nr. 50 A si la domiciliul doamnei ANGHEL ELENA din Bucuresti, str. Neagoe Voda nr. 12-16, sectorul 1, in zilele de luni-vineri, intre orele 8:00-13:00. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Arges din Pitesti, str. Egalitatii nr. 50, judetul Arges, intre orele 8:00- 13:00.

ANUNT ANPM CRAIOVA IN ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 22 Jan 2022
SC INGKA INVESTMENTS FOREST ASSETS SRL Bucuresti, anunta publicul interesat asupra deciziei etapei de incadrare pentru Planul - Amenajamentul fondului forestier proprietate privata apartinand INGKA INVESTMENTS FOREST ASSETS S.R.L., Bucuresti constituit in U.P. XXXVII FILIAȘI, judetul Dolj- planul se supune evaluarii de mediu si evaluarii adecvate, urmand a fi supus procedurii de adoptare cu aviz de mediu. Documentatia care a stat la baza luarii deciziei etapei de incadrare poate fi consultata in zilele de luni- joi intre orele 8.00- 16.00 si vineri intre orele 8.00- 14.00 la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Dolj, str Petru Rares, nr 1, Craiova sau pe site-ul APM Dolj http://apmdj.anpm.ro Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Dolj (Fax: 0251419035, e-mail: office@apmdj.anpm.ro ), in termen de 10 zile calendaristice de la data publicarii in mass-media.

ANUNT PUBLIC ANPM - publicare Ziarul Anunt de Mediu

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 22 Jan 2022
INTELIGENT CARS SRL titular al activitatii "Intretinerea si repararea autovehiculelor" cod CAEN 4520 desfasurata in Bragadiru, sos. Alexandriei nr. 94, informeaza ca s-a depus solicitarea de emitere a autorizatiei de mediu. Informatii privind impactul pot fi obtinute la sediul APM Ilfov din Bucuresti, sector 6, aleea Lacul Morii nr 1, 0214301402, office@apmif.anpm.ro, intre orele 9:00- 13:00. Observatii ale publicului, formulate in scris, se primesc zilnic la sediul APM Ilfov, timp de 10 zile de la aparitia prezentului anunt.

ANUNT PUBLIC ANPM - publicare Ziarul Anunt de Mediu

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 22 Jan 2022
DGO ADIR SRL, titular al activitatilor "Colectarea deseurilor nepericuloase" cod CAEN 3811, "Comert cu ridicata al deseurilor si resturilor" cod CAEN 4677, desfasurate in Bucuresti, sector 3, Str. Ilioara, nr. 43 D, anunta asupra depunerii solicitarii de obtinere a autorizatiei de mediu. Informatii privind impactul al activitatii pot fi consultate la sediul APM Bucuresti, intre orele 9:00- 12:00. Observatiile publicului, formulate in scris, se primesc zilnic, la sediul APM Bucuresti timp de 10 zile de la data aparitiei anuntului.

ANUNT PUBLIC APM MURES- ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 22 Jan 2022
Kiss Szaboles si Kiss Claudia, titulari ai investifici Construire casa de vacanta, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agentia pentru Protectia Mediului Mures: fara efectuarea evaluarii impactului asupra mediului in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul Construire casa de vacanta, propus a fi amplasat in loc. Sovata, str. Stana de Vale, f. nr., jud. Mures. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamentcaza pot fi consultate la urmatoarea adresa de internet: http://.apmms.anpm.ro.

Amenaj Sediul Social Anun Publicul Interesat

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 22 Jan 2022
S.C. NIŢOI AMENAJĂRI S.R.L, cu sediul social în Brașov, str. Crișan, nr. 7A, bl.2, ap. 17, anunță publicul interesat asupra declanșării etapei de încadrare pentru ”AMENAJAMENT SILVIC al fondului forestier proprietate privată aparținând Composesoratului Comunității Boian, Bisericii Ortodoxe Dârlos și persoanelor fizice Chețan Ioan, Chețan Moisin, Draser Uwe-Werner, judeţul Sibiu”, în vederea emiterii avizului de mediu.
Publicul poate consulta prima variantă a planului la sediul APM Sibiu, Str. Hipodromului 2A, Sibiu, de luni până joi între orele 8-16:30 și vineri între orele 8-14.
Comentarii şi sugestii se primesc în scris la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Sibiu, str. Hipodromului, nr. 2A, Sibiu, în termen de 15 zile calendaristice de la data apariţiei ultimului anunţ.

Util Avand Sediul Municipiul Timisoara

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 22 Jan 2022

S.C. EMV-UTIL S.R.L avand sediul in municipiul Timisoara, judetul Timis, strada Amurgului, nr. 1, cam. 8B, etaj 2, titulara a proiectului Construire imobil cladire cu functiune mixta (locuinte colective, comert, servicii) avand regim de inaltime 2S+P+6E, organizare de santier, imprejmuire teren, racorduri/bransamente utilitati ,anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de incadrare de către A.P.M. Ilfov, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului*), pentru proiectul propus a fi amplasat in oras Voluntari, jud. Ilfov, strada Erou Iancu Nicolae, nr. 32B, NC 120216, CF 120216.

NU SE SUPUNE EVALUARII IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI SI EVALUARII ADECVATE
* Proiectul deciziei de incadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul A.P.M. Ilfov din Bucuresti, str. Aleea Lacul Morii nr. 1, sector 6, in zilele de luni pana joi, intre orele 9 - 13, precum si la urmatoarea adresa de internet www.apm-ilfov.ro
Publicul interesat poate inainta comentarii/observații la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a Agentiei pentru Protecția Mediului Ilfov.

Informare Privind Depunerea Solicitarii

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 22 Jan 2022
INFORMARE privind depunerea solicitarii de emitere a avizului de gospodarire a apelor.
Aceasta informare este facuta de CIRCU GHEORGHE, cu domiciliul in comuna Giroc, sat Giroc, Judetul Timis str. Trandafirilor nr. 103 , telefon 0723336556 , ce intentioneaza sa solicite de la ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA BANAT avizul de gospodarire a apelor pentru PUZ-ZONA REZIDENTIALA CU FUNCTIUNI COMPLEMENTARE - PARCELELE 406924, 407661, localitatea Giroc, judetul Timis.
Aceasta investitie este in etapa de proiectare. Ca rezultat al activitatii vor rezulta permanent urmatoarele ape uzate: ape uzate menajere, ce se vor evacua in reteaua de canalizare a localitatii Giroc.
Aceasta solicitare de aviz este conforma cu prevederile Legii apelor nr.107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare.
Persoanele care doresc sa obtina informatii suplimentare cu privire la solicitarea avizului de gospodarire a apelor pot contacta solicitantul de aviz la adresa mentionata.
Persoanele care doresc sa transmita observatii, sugesti si recomandari se pot adresa solicitantului dupa data de 08.04.2021.

Petrom Prin Iken Construct Management Anun

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 22 Jan 2022
OMV PETROM SA prin:S.C. IKEN Construct Management S.R.L., anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de incadrare pentru proiectul:DESFIINTARE CONSTRUCTII SI INSTALATII SI REMEDIERE SOL CONTAMINAT DIN CADRUL STATIEI DE COGENERARE SUPLAC, propus a fi amplasat in:com.Suplacu de Barcau, extravilan-jud.Bihor. Decizia autorității de mediu precum și informațiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului APM.Bihor din:Oradea, bv.Dacia, nr.25/A, in zilele de luni-vineri, intre orele:9-14, precum şi la următoarea adresă de internet:www.apmbh.ro, și la sediul titularului:București, str.Coralilor, nr.22, sector.1, in zilele de luni-joi intre orele:8:00-16:30, vineri intre orele:8:00-14:00. Observațiile/contestațiile publicului se primesc la sediul autorității competente pentru protecția mediului APM.Bihor, din:Oradea, bv.Dacia, nr.25/A, in termen de 10.zile de la publicarea pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.

Anun Public Privind Depunerea Solicitarii

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 22 Jan 2022
Anunț public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu. OMV Petrom SA, anunta publicul interesat asupra:depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu, pentru proiectul:"Lucrari de abandonare aferente sondei.995-Carei", amplasat in:Carei (x=686702.31;y=310001.02), CF.nr.102776, judetul Satu Mare. Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate pe site-ul:Agentiei pentru Protectia Mediului-Satu Mare, http://apmsm.anpm.ro si la sediul titularului cu sediul in:Bucuresti-sector.1, str.Coralilor, nr.22. Observatiile publicului se primesc zilnic la:sediul Agentiei pentru Protectia Mediului-Satu Mare.

Anunt Public Privind Decizia Etapei Incadrare

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 22 Jan 2022
*Anunt public privind decizia etapei de incadrare SC SOLAR DELTA SRL SC SOLAR DELTA SRL, titular al proiectului lucrari de sistematizare a terenului in vederea construirii statiei de carburanti, skid gpl, spalatorie auto, parcare auto anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APMI, in cadrul proiectului propus a fi amplasat in . comuna Glina,satul Glina drum DN CB, NC 2001 (T34, P22,23), judet ILFOV 1. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului APMI din Bucuresti, aleea Lacul Morii, nr. 1, sector 6, in zilele de joi si vineri, intre orele 10.00-12.00 precum si la urmatoarea adresa de internet: office@apmif.anpm.ro. Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului.

Anunt Public Privind Depunerea Solicit

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 22 Jan 2022
*Anunt public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu. SC OMV PETROM S.A. anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru:proiectul-" Lucrări de abandonare aferente sondei. 2483- Videle Est", amplasat in:comuna Clejani-jud. Giurgiu, titular:SC OMV PETROM S.A. Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la: sediul APM.Giurgiu sos.Bucuresti, bl.111, sc.A+B, MUN. Giurgiu, jud.Giurgiu și la:S.C. OMV PETROM S.A. cu sediul in:mun. București, sector.1, str.Coralilor, nr. 22. Observaţiile publicului se primesc la APM.Giurgiu, pe adresa de e-mail: office@apmgr.anpm.ro.

Drdp Craiova Titular Proiectului Interventie

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 22 Jan 2022
*S.C. C.N.A.I.R.-DRDP CRAIOVA, titular al proiectului:"Interventie in prima urgenta in cazuri de calamitate-podet DN7A km 70+060 , propus a fi amplasat in Voineasa judetul Valcea, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare: proiectul nu se supune evaluarii impactului asupra mediului si nu se supune evaluarii adecvate, de catre Agentia pentru Protectia Mediului Valcea, in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului. 1. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Valcea din str. Remus Bellu, nr. 6, Rm Valcea, in zilele de luni-vineri, intre orele 9-14, precum si pe site-ul www.apmvl.anpm.ro 2. Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 5 zile de la data publicarii prezentului anunt. S.C. C.N.A.I.R.-DRDP CRAIOVA, titular al proiectului:"Interventie in prima urgenta in cazuri de calamitate-podet DN7A km 64+572 , propus a fi amplasat in Voineasa judetul Valcea, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare: proiectul nu se supune evaluarii impactului asupra mediului si nu se supune evaluarii adecvate, de catre Agentia pentru Protectia Mediului Valcea, in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului. 1. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Valcea din str. Remus Bellu, nr. 6, Rm Valcea, in zilele de luni-vineri, intre orele 9-14, precum si pe site-ul www.apmvl.anpm.ro 2. Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 5 zile de la data publicarii prezentului anunt. S.C. C.N.A.I.R.-DRDP CRAIOVA, titular al proiectului:"Interventie in prima urgenta in cazuri de calamitate-podet DN7A km 64+572 , propus a fi amplasat in Voineasa judetul Valcea, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare: proiectul nu se supune evaluarii impactului asupra mediului si nu se supune evaluarii adecvate, de catre Agentia pentru Protectia Mediului Valcea, in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului. 1. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Valcea din str. Remus Bellu, nr. 6, Rm Valcea, in zilele de luni-vineri, intre orele 9-14, precum si pe site-ul www.apmvl.anpm.ro 2. Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 5 zile de la data publicarii prezentului anunt.

Anunt Public Privind Depunerea Solicit

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 22 Jan 2022
*Anunt public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu. SC OMV PETROM S.A. anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru:proiectul-" Lucrări de abandonare aferente sondei. 2483- Videle Est", amplasat in:comuna Clejani-jud. Giurgiu, titular:SC OMV PETROM S.A. Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la: sediul APM.Giurgiu sos.Bucuresti, bl.111, sc.A+B, MUN. Giurgiu, jud.Giurgiu și la:S.C. OMV PETROM S.A. cu sediul in:mun. București, sector.1, str.Coralilor, nr. 22. Observaţiile publicului se primesc la APM.Giurgiu, pe adresa de e-mail: office@apmgr.anpm.ro.


Categorii de anunturi online:


Vanzari Imobiliare
Cumparari Imobiliare
Inchirieri Imobiliare
Oferte de munca
Cereri de munca
Citatii / Somatii
Comemorari / Decese
Diverse
Pierderi Acte / Legitimatii
Anunt de Mediu
Licitatii
Adunari Generale (Convocator)

Site-uri partenere:

Mediapress Mica Publicitate
Mare Publicitate Mediapress
Mica Publicitate Ziare
Anunturi Romania Libera
Anunt Ziarul Romania Libera
Romania Libera Anunturi
Anunturi Libertatea
Mica Publicitate Libertatea
Anunt Ziarul Libertatea
Anunturi Jurnalul National
Mica Publicitate Jurnalul National
Anunturi Anuntul Telefonic
Mica Publicitate Anuntul Telefonic
Anunturi Adevarul
Mica Publicitate Adevarul
Anunturi Bursa
Anunturi Curierul National
Citatii ziarul Adevarul
Citatii Romania Libera
Anunturi Citatii Ziare
Anunt Licitatii Ziare
Publicitate Ziare Locale
Anunturi Ziare Locale
Publicitate Ziare Locale
Ziare Mica Publicitate
Ziare Mare Publicitate
Mica Publicitate Cluj
Anunturi in ziare
Publicitate in ziar
Publicare Anunt ziare
Anunturi adunari generale
Anunturi Fonduri Europene
Anunturi Ziare Nationale
Anunt Ziar National
Servicii de curatenie