Anunturi in ziare nationale - Mica publicitate in ziare nationale si Mare publicitate in ziare nationale
Contact
Anunturi
Anunturi
Online
Mare Publicitate
Ziare Nationale
Cum platesc
un anunt?
Mica Publicitate
Pachete Ziare
Mica Publicitate
Ziare Locale
Mica Publicitate
Ziare Nationale


Ziarul Anuntul AZ®
Ziar national, online
Ziarul de Pierderi®
Ziar national, online
Ziarul Anunt de Mediu®
Ziar national, online
Ziarul Locuri de Munca®
Ziar national, online
Ziarul Juridic
Ziar national, online
Ziarul Romania Libera
Ziar national, 150.000 ex./editie
Ziarul Adevarul
Ziar national, 87.000 ex./editie
Ziarul National
Ziar national, 50.000 ex./editie
Ziarul Jurnalul National
Ziar national, 177.775 ex./editie
Ziarul Anuntul Telefonic
Ziar Bucuresti, 20.000 ex./editie
Ziarul Libertatea
Ziar national, 250.000 ex./editie
Ziarul Curierul National
Ziar national, online
Ziarul Click
Ziar national, 150.000 ex./editie
Ziarul Bursa
Ziar national, onlineZiarul Adevarul
30 module, ziar national
Ziarul Anuntul Telefonic
19 module, ziar national
Ziarul Bursa
21 module, ziar national
Ziarul Click
22 module, ziar national
Ziarul Curierul National
16 module, ziar national
Ziarul Jurnalul National
10 module, ziar national
Ziarul Libertatea
24 module, ziar national
Ziarul National
11 module, ziar national
Ziarul Romania Libera
21 module, ziar national


Cum dau un anunt de mica publicitate in ziare
Publica anunturi de mica publicitate in ziarul Libertatea
Cursuri tenis - Grupe copii cu antrenor licentiat
Birou fizic de preluare Anunturi

Piata ROMANA, Bucuresti

- vezi locatie -
Program: L-V: 10.00 - 15:00
Bd. Magheru nr. 32 - 36, Anexa E ( intre statiile de metrou de la Piata Romana)
E-mail: florentina@mediapress.ro
mareste harta

Anunturi Diverse

Anunturi Vanzari, Cumparari, Inchirieri, Schimburi

Publicati acum anuntul online pe 33 site-uri + 1 aparitie intr-unul din ziarele: Anuntul Telefonic, Ziarul de Pierderi®, Ziarul Locuri de Munca®, Ziarul Anunt de Mediu®, Ziarul Juridic (in functie de categorie)! Pret - 50 Lei, maxim 40 cuvinte. Lista tuturor site-urilor si modalitatile de plata le gasiti sub formularul de publicare al anuntului.
Publica acum

Anun Public Comuna Buzoe Sediul Satul Vulpe

Valabil in:
Diverse Toata tara
     Publicat in: 22 Sep 2023
ANUNŢ PUBLIC 1
Comuna Buzoești, având sediul în satul Vulpești, comuna Buzoești, județul Argeș, titular al planului ”Amenajament pastoral pentru pajiștile din U.A.T. Comuna Buzoești, județul Argeș”, anunță publicul interest asupra depunerii solicitării de obținere a avizului de mediu pentru planul menționat și declanșarea etapei de încadrare.
Prima versiune a planului poate fi consultată la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Argeș, din localitatea Pitești, str. Egalității, nr.50A, județul Argeș, de luni până joi, între orele 900-1100.
Observaţii/comentarii şi sugestii se primesc în scris la sediul APM Argeș, în termen de 18 zile de la data publicării anunţului.

Anun Public Comuna Buzoe Sediul Satul Vulpe

Valabil in:
Diverse Toata tara
     Publicat in: 22 Sep 2023
ANUNŢ PUBLIC 2
Comuna Buzoești, având sediul în satul Vulpești, comuna Buzoești, județul Argeș, titular al planului ”Amenajament pastoral pentru pajiștile din U.A.T. Comuna Buzoești, județul Argeș”, anunță publicul interest asupra depunerii solicitării de obținere a avizului de mediu pentru planul menționat și declanșarea etapei de încadrare.
Prima versiune a planului poate fi consultată la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Argeș, din localitatea Pitești, str. Egalității, nr.50A, județul Argeș, de luni până joi, între orele 900-1100.
Observaţii/comentarii şi sugestii se primesc în scris la sediul APM Argeș, în termen de 15 zile de la data publicării anunţului.

Infiintare partid

Valabil in:
Diverse Bucuresti
     Publicat in: 20 Sep 2023
In data de 12.04.2023 s-au depus la Tribunalul Bucuresti actele pentru dosarul 11612/3/2023 - infiintarea partidului Sanatate Educatie Natura Sustenabilitate (SENS), partid asumat centru-verde, care lucreaza pentru o societate moderna, in care fiecare om sau comunitate isi pot dezvolta potentialul.

Comunicat Presa Anun Finalizare Proiect

Valabil in:
Diverse Toata tara
     Publicat in: 15 Sep 2023
COMUNICAT DE PRESA

ANUNȚ FINALIZARE PROIECT
“A ÎNVĂȚA FĂCÂND!”

Asociația DILIGENT, CUI 43909790, în parteneriat cu Asociația Împreună Constrium Destine, CUI 43305718 a implementat în perioada 01.11.2022-31.07.2023 proiectul “A ÎNVĂȚA FĂCÂND”, finanțat prin Programul Active Citizens Fund România parte a Granturilor SEE și Norvegiene 2014 - 2021, APEL #1-RO2020/ACF_A1_GM_28.
Bugetul proiectului și valoare eligibilă aprobată a fost de 49.983,00 euro, finanţarea 100% nerambursabilă.

Obiectivul proiectului
OBIECTIVUL GENERAL a fost promovarea educației prin eco-gesturi pentru a forma o atitudine responsabilă față de mediu, de natura, eco-gesturi destinate să scadă consumul nejustificat și să limiteze gestionarea inadecvată a deșeurilor.
Beneficiarii finali ai proiectului au fost 30 de tineri cu vârste cuprinse între 14-19 ani din localitatea Miroslava, județul Iași și 10 membrii voluntari ai Asociației DILIGENT.
Beneficiari intermediari au fost: Liceul tehnologic M. Kogălniceanu din Miroslava, parinti/tutori, autoritatile locale, comunitatea locala, alți copii și tineri din comunitate.

Proiectul s-a finalizat in data de 31.07.2023, avand ca rezultate:
- 30 de tineri formați în spirit civic,
- O comunitate mai sensibilă la probleme de mediu,
- Campanii de informare și conștientizare atât în on line cât și offline.

NICUȚĂ ION - 0740019186

Anun Prealabil Privind Area Public Documentelor

Valabil in:
Diverse Toata tara
     Publicat in: 12 Sep 2023
ANUNȚ PREALABIL PRIVIND AFIȘAREA PUBLICĂ A DOCUMENTELOR TEHNICE ALE CADASTRULUI

Denumire județ: Constanța
Denumire UAT: CIOBANU, Sectoarele cadastrale: 3, 11, 17

OCPI Constanța anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectoarele cadastrale nr. 3, 11, 17 din UAT CIOBANU, pe o perioadă de 60 de zile calendaristice, conform art. 47 din Ordinul Directorului General al ANCPI nr.1/2020, cu modificările și completările ulterioare.
UAT CIOBANU
Data de început a afișării: 19.09.2023
Data de sfârșit a afișării: 20.11.2023
Adresa locului afișării publice: Strada Eroilor, nr.40A, comuna CIOBANU
Repere pentru identificarea locației: INCINTA PRIMĂRIEI COMUNEI CIOBANU
Cererile de rectificare a documentelor tehnice vor putea fi depuse la sediul primăriei și pe site-ul Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară.
Informații privind Programul național de cadastru și carte funciară se pot obține pe site-ul ANCPI la adresa http:/www.ancpi.ro/pnccf/.

Nicodim Cristian Nicodim Elena Mirabela

Valabil in:
Diverse Toata tara
     Publicat in: 07 Sep 2023
NICODIM CRISTIAN și NICODIM ELENA MIRABELA, titular al planului “P.U.D. OBTINERE AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE PENTRU CLĂDIRE DE BIROURI ȘI ÎMPREJMUIRE”, cu amplasamentul în Strada G-ral Alexandru Cernat, nr. 57, Municipiul Galați, anunță publicul interesat asupra depunerii primei versiuni a planului la APM Galați, în vederea obținerii avizului de mediu. Informațiile privind varianta de plan pot fi consultate la sediul APM Galați, str. Regiment 11 Siret nr. 2 şi la sediul titularului, Dr.Petru Groza nr.8, zilnic, de luni până joi, între orele 8.30-16.00 și vineri între orele 8.30-13.30. Observațiile publicului se primesc zilnic în scris la sediul APM Galați în termen de 18 zile calendaristice de la data apariției anunțului.

Modificare Prin Extinderea Magazinului

Valabil in:
Diverse Timis
     Publicat in: 06 Sep 2023
AC 554 07.08.2023 Modificare AC nr 526 din 04.07.2022 prin extinderea magazinului Profi existent cu spatiul comercial alaturat cf 401610-C1-U3, reamenajari, recompartimentari interioare, amplasare reclame, reclame luminoase, elemente de decor pe fatade

Anunt publicat prin situl oficial www.ziaruljuridic.ro in ZIARUL JURIDIC

Valabil in:
Diverse Toata tara
     Publicat in: 06 Sep 2023
TCE DURAU SA ("Societatea") Sediul social: Bucuresti, Sos. Bucuresti - Ploiesti 172-176, corp A2, et. 2, sector 1 Inreg. ORC: J40/11878/2018 CUI 2003488 Nr. 119/06.09.2023 CONVOCARE In conformitate, cu prevederile Legii 31/1990, republicata, privind societatile si ale actului constitutiv al Societatii, administratorul unic al societatii TCE DURAU SA, CUI 2003488, CONVOACA ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR, in data de 11.10.2023, ora 10.00, la punctul de lucru din Piatra Neamt, str. Gral Nicolae Dascalescu nr. 287, pentru toti actionarii inregistrati in Registrului Actionarilor la data de 06.10.2023, stabilita ca data de referinta, cu urmatoarea ORDINE DE ZI: 1. Aprobarea reinnoirii mandatului cenzorilor TCE DURAU SA: Dimitriu Maria, Vasnic Elena, David Adriana si al cenzorului supleant, Tirsu Elena, pentru o perioada de 3 ani, de la data de 15.09.2023, pana la data de 15.09.2026. 2. Aprobarea reinnoirii mandatului de administrator unic al TCE DURAU SA al domnului Chiriac George, pentru un mandat de 4 ani, de la data de 27.11.2023 pana la data de 27.11.2027. Informatiile cu privire la localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru reinnoirea mandatului de cenzor, cenzor supleant si administrator unic se va afla la dispozitia actionarilor, putand fi consultata si completata de acestia in cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii, conform prevederilor Lg. 31/1190, republicata, privind societatile. Daca prima A.G.O.A. nu poate lucra din cauza neintrunirii cvorumului, cea de a doua A.G.O.A. va avea loc a doua zi, respectiv la data de 12.10.2023, ora 10.00, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi. ADMINISTRATOR UNIC, CHIRIAC GEORGE

Ministerul Mediului Apelor Durilor Agen

Valabil in:
Diverse Toata tara
     Publicat in: 04 Sep 2023
Ministerul Mediului , Apelor și Pădurilor
Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI GORJ
Str. Unirii, Nr. 76, Tg-Jiu, Gorj, cod 210143

E-mail: office@apmgj.anpm.ro; Tel: 0253-21.53.84; Fax: 0253-21.28.92
Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a
acordului de mediu pentru DISTRIBUȚIE ENERGIE OLTENIA S.A

DISTRIBUȚIE ENERGIE OLTENIA S.A, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul CONSTRUIRE CENTRALĂ ELECTRICĂ FOTOVOLTAICĂ ÎN CADRUL STAȚIEI DE TRANSFORMARE 110/20/6 KV BĂRBĂTEȘTI , SAT VIERȘANI , COMUNA JUPÂNEȘTI , JUDEȚUL GORJ ȘI RACORDAREA ACESTEIA LA
REȚEAUA ELECTRICĂ DE DISTRIBUȚIE – ÎN VEDEREA CREȘTERII EFICIENȚEI
ENERGETICE ȘI REDUCERII EMISIILOR DE DIOXID DE CARBON PRIN COMPENSAREA CONSUMULUI PROPRIU TEHNOLOGIC , propus a fi amplasat în comuna Jupânești , sat Vierșani , jud Gorj.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Gorj , strada Unirii , nr. 76 ,judeţul Gorj , în zilele de luni – vineri , între orele 08 – 14 .
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Gorj .


Categorii de anunturi online:


Vanzari Imobiliare
Cumparari Imobiliare
Inchirieri Imobiliare
Oferte de munca
Cereri de munca
Citatii / Somatii
Comemorari / Decese
Diverse
Pierderi Acte / Legitimatii
Anunt de Mediu
Licitatii
Adunari Generale (Convocator)

Site-uri partenere:

Mediapress Mica Publicitate
Mare Publicitate Mediapress
Mica Publicitate Ziare
Anunturi Romania Libera
Anunt Ziarul Romania Libera
Romania Libera Anunturi
Anunturi Libertatea
Mica Publicitate Libertatea
Anunt Ziarul Libertatea
Anunturi Jurnalul National
Mica Publicitate Jurnalul National
Anunturi Anuntul Telefonic
Mica Publicitate Anuntul Telefonic
Anunturi Adevarul
Mica Publicitate Adevarul
Anunturi Bursa
Anunturi Curierul National
Citatii ziarul Adevarul
Citatii Romania Libera
Anunturi Citatii Ziare
Anunt Licitatii Ziare
Publicitate Ziare Locale
Anunturi Ziare Locale
Publicitate Ziare Locale
Ziare Mica Publicitate
Ziare Mare Publicitate
Mica Publicitate Cluj
Anunturi in ziare
Publicitate in ziar
Publicare Anunt ziare
Anunturi adunari generale
Anunturi Fonduri Europene
Anunturi Ziare Nationale
Anunt Ziar National
Servicii de curatenie
23 Sep 2023