Politica de Confidentialitate

Pentru a iti oferi o experienta de navigare personalizata, folosim cookies.

Pentru mai multe informatii te rugam sa citesti Politica de confidentialitate.

Anunturi in ziare nationale - Mica publicitate in ziare nationale si Mare publicitate in ziare nationale
Contact
Anunturi
Anunturi
pe Internet
Mare Publicitate
Ziare Nationale
Cum platesc
un anunt?
Mica Publicitate
Pachete Ziare
Mica Publicitate
Ziare Locale
Mica Publicitate
Ziare Nationale


Ziarul de Pierderi®
Ziar national, online
Ziarul Anunt de Mediu®
Ziar national, online
Ziarul Locuri de Munca
Ziar national, online
Ziarul Romania Libera
Ziar national, 150.000 ex./editie
Ziarul Adevarul
Ziar national, 87.000 ex./editie
Ziarul National
Ziar national, 50.000 ex./editie
Ziarul Jurnalul National
Ziar national, 177.775 ex./editie
Ziarul Anuntul Telefonic
Ziar Bucuresti, 20.000 ex./editie
Ziarul Bursa
Ziar national, online
Ziarul Curierul National
Ziar national, online
Ziarul Click
Ziar national, 150.000 ex./editie
Ziarul Libertatea
Ziar national, 250.000 ex./editie


Mare
Publicitate

Ziarul Adevarul
30 module, ziar national
Ziarul Anuntul Telefonic
19 module, ziar national
Ziarul Azi
8 module, ziar national
Ziarul Bursa
21 module, ziar national
Ziarul Capital
17 module, ziar national
Ziarul Click
22 module, ziar national
Ziarul Curentul
8 module, ziar national
Ziarul Curierul National
16 module, ziar national
Ziarul Economistul
6 module, ziar national
Ziarul Evenimentul Zilei
14 module, ziar national
Ziarul Financiarul
6 module, ziar national
Ziarul Indexa
15 module, ziar national
Ziarul Jurnalul National
10 module, ziar national
Ziarul Libertatea
24 module, ziar national
Ziarul National
11 module, ziar national
Ziarul Pagina Politica
11 module, ziar national
Ziarul Puterea
6 module, ziar national
Ziarul Ring
22 module, ziar national
Ziarul Romania Libera
21 module, ziar national
Ziarul Uj Magyar Szo
15 module, ziar national
Ziarul Ziarul
6 module, ziar national
Ziarul Ziarul Financiar
9 module, ziar national


Cum dau un anunt de mica publicitate in ziare
Publica anunturi de mica publicitate in ziarul Libertatea
Cursuri tenis - Grupe copii cu antrenor licentiat

Anunturi Oferte de munca

Anunturi Vanzari, Cumparari, Inchirieri, Schimburi

Pentru a publica un anunt pe situl nostru in categoria "Oferte de munca" apasa aici.

Temeiul Oficiul Stat Inven Organizeaz Concurs

Valabil in:
Oferte de munca Toata tara
     Publicat in: 14 May 2021
În temeiul HG nr. 286/2011, Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci organizează în 09.06.2021, concurs pentru ocuparea unui post contractual vacant de execuţie pe perioadă nedeterminată de expert în cadrul Serviciului Tehnologia Informațiilor și Comunicațiilor. Cerinţe specifice obligatorii: diplomă de licenţă studii superioare de lungă durată; minim 2 ani vechime în domeniul TIC; cunoaşterea foarte bună a limbii engleze în special in domeniul TIC; cunoştinţe bune privind sistemele de operare Windows Server, Linux; experienţă în instalarea/ configurarea de aplicații de sistem; experienţă în lucru cu servere web; constituie avantaj experienţa în monitorizare / management / optimizare de sisteme de gestiune de baze de date relaționale. Concursul va avea loc la sediul OSIM şi va consta în 3 etape succesive: selecţia dosarelor de înscriere; proba scrisă care se va susţine pe 09.06.2021; interviul se va susţine pe 15.06.2021. Dosarele de concurs se depun în perioada 18.05.2021-31.05.2021, la sediul OSIM, str. Ion Ghica nr. 5, Sector 3, Bucureşti, Compartiment Resurse Umane şi vor conţine documentele prevăzute de art. 6 din HG nr. 286/2011. Bibliografia şi relaţii suplimentare la tel. 0213060800, int. 325 sau la sediul OSIM.

Centru Body Positive Sediul Cugir Strandului

Valabil in:
Oferte de munca Toata tara
     Publicat in: 14 May 2021
CENTRU BODY POSITIVE SRL,cu sediul in Loc Cugir, Str Strandului, Nr 2C, Jud Alba angajeaza 1 MASSEUR . tel. 0743046596

ANUNT CONCURS. Primaria Comunei Horia

Valabil in:
Oferte de munca Toata tara
     Publicat in: 14 May 2021
ANUNT CONCURS. Primaria Comunei Horia, Judetul Constanta, CIF 7453190, organizeaza la 14 iulie 2021 concurs pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a 2 (doua) functii contractuale vacante, de executie din care: 1 (unu) inspector de specialitate, gradatia 5, 1 (unu) mecanic-electrician tr.V, la sediul Primariei comunei Horia, str.Principala nr.31. 1.Probele stabilite penru concurs:selectia dosarelor de inscriere, proba scrisa, interviu. 2.Conditii de desfasurare a concursurilor:-Data sustinerii probei scrise: 14 iunie 2021 ora 11.00;-Data interviului: 14 iunie 2021 ora 14.00;-Dosarele de inscriere la concurs se depun in perioada: 11.06.2021 inclusiv ora 16.00 la sediul Primariei comunei Horia, str.Principala nr.31;-Locul de desfasurare a concursurilor: Primaria comunei Horia, str.Principala nr.31. Conditii generale de participare la concursuri: HG.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din ffonduri publice, art.3. Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care indeplineste urmatoarele conditii: a)are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania; b) cunoaste limba romana, scris si vorbit; c) are varsta minima reglementata de prevederile legale; d) are capacitate deplina de exercitiu; e) are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate; f) indeplineste conditiile de studii, si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs; g) nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritati, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functi

Respect Security Angajeaza Agenti Securitate

Valabil in:
Oferte de munca Toata tara
     Publicat in: 14 May 2021
RESPECT SECURITY angajeaza agenti de securitate si dispeceri video. Cerinte minime: atestat, experienta in domeniu. Tel. 0213127416.

Theba Comp Sediul Roman Aleea Vsile Lupu

Valabil in:
Oferte de munca Toata tara
     Publicat in: 14 May 2021
SC THEBA COMP - cu sediul in Roman, Aleea Vsile Lupu - angajeaza 2 bucatari . Tel 0740 241 188

SIGHISOARA, muncitori necalificati

Valabil in:
Oferte de munca Toata tara
     Publicat in: 14 May 2021
SC TERECOTE S.R.L. Sighisoara, angajeaza: 5 muncitori necalificati, 5 presatori si 2 retusoare in ceramica cu cunostinte minime de limba engleza. Informatii si CV la 0265771317 si mail terecote@libero.it.

Bonus la angajare 250 euro Salon masaj oriental -Cluj Napoca

Valabil in:
Oferte de munca Cluj-Napoca
     Publicat in: 13 May 2021
Bonus la angajare 250 euro Salon masaj oriental -Cluj Napoca clientela formata, angajeaza Maseuza,Secretara,Ajutor secretara noapte, Promoter(fata). Conditii de lucru excelente, contract de munca, program flexibil, posibilitatea de cazare gratuit, suport, pregatire, confidentialitate Tel. 0742556020

Firma Paza Angajeaja Agent Securitate Bucuresti

Valabil in:
Oferte de munca Toata tara
     Publicat in: 13 May 2021
FIRMA DE PAZA ANGAJEAJA AGENT SECURITATE IN BUCURESTI. TEL: 0757077578

Firma Paza Angajeaja Agent Securitate Bucuresti

Valabil in:
Oferte de munca Toata tara
     Publicat in: 13 May 2021
FIRMA DE PAZA ANGAJEAJA AGENT SECURITATE IN BUCURESTI. TEL: 0757077578

Design Nails Beauty Sediul Targu Mures

Valabil in:
Oferte de munca Toata tara
     Publicat in: 13 May 2021
DESIGN NAILS&BEAUTY SRL cu sediul in Targu Mures, Str Calarasilor, Nr 77, Jud Mures, angajeaza maseur de intretinere si relaxare. Tel 0740241188

Institutul Ional Cercetare Dezvoltare Protec

Valabil in:
Oferte de munca Toata tara
     Publicat in: 13 May 2021
Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecția Mediului București organizează concurs, în data de 07.06.2021, ora 10.00, în condițiile Legii 319/2003, pentru ocuparea unor posturi de cercetătorii, pe perioadă determinată, după cum urmează:
- 2 posturi Asistent de Cercetare Științifică pentru asigurarea sustenabilității proiectului - TEHNOLOGII INOVATIVE DE PRODUCERE A ENERGIEI REGENERABILE DIN SURSE NATURALE INTEGRATE ÎN INSTALAŢII COMPLEXE-(TEACHERS), cod PN-III-P1.-1.2-PCCDI-2017-0406, nr. contract 81PCCDI/2018.
- 1 post Asistent de Cercetare Științifică pentru asigurarea sustenabilității proiectului - TEHNOLOGII INOVATIVE PENTRU IRIGAREA CULTURILOR ÎN CONDIŢII DE CLIMAT ARID, SEMIARID ȘI SUBUMED-USCAT (SMARTIRRIG), cod PN-III-P1-1.2-PCCDI-2017-0254, nr. contract 27PCCDI/2018.
- 3 posturi Asistent de Cercetare Științifică, 2 posturi Cercetător Științific și 2 posturi Cercetător Științific gradul III pentru elaborare de STUDII DE SPECIALITATE ÎN DOMENIUL PROTECȚIEI MEDIULUI ȘI DESFĂȘURARE ACTIVITĂȚI DE TEREN, ÎN VEDEREA MONITORIZĂRII FACTORILOR DE MEDIU (APĂ, AER, SOL) ȘI A BIODIVERSITĂȚII.
Informațiile privind condițiile de participare, conținutul dosarului de concurs și locul de depunere al acestuia, se pot obține la telefon 021.305.26.00, de luni până vineri, în intervalul orar 13:00-14:00. Înscrierile se pot face până la data de 31.05.2021.

Institutul National de Cercetare- Dezvoltare pentru

Valabil in:
Oferte de munca Toata tara
     Publicat in: 13 May 2021
Institutul National de Cercetare- Dezvoltare pentru Protectia Mediului Bucuresti organizeaza concurs, in data de 07.06.2021, ora 10.00, in conditiile Legii 319/2003, pentru ocuparea unor posturi de cercetatorii, pe perioada determinata, dupa cum urmeaza: - 2 posturi Asistent de Cercetare Știintifica pentru asigurarea sustenabilitatii proiectului - TEHNOLOGII INOVATIVE DE PRODUCERE A ENERGIEI REGENERABILE DIN SURSE NATURALE INTEGRATE IN INSTALATII COMPLEXE- (TEACHERS), cod PN- III-P1.- 1.2- PCCDI- 2017- 0406, nr. contract 81PCCDI/ 2018. - 1 post Asistent de Cercetare Știintifica pentru asigurarea sustenabilitatii proiectului - TEHNOLOGII INOVATIVE PENTRU IRIGAREA CULTURILOR IN CONDITII DE CLIMAT ARID, SEMIARID ȘI SUBUMED- USCAT (SMARTIRRIG), cod PN-III-P1-1.2- PCCDI- 2017- 0254, nr. contract 27PCCDI/ 2018. - 3 posturi Asistent de Cercetare Știintifica, 2 posturi Cercetator Știintific si 2 posturi Cercetator Știintific gradul III pentru elaborare de STUDII DE SPECIALITATE IN DOMENIUL PROTECTIEI MEDIULUI ȘI DESFAȘURARE ACTIVITATI DE TEREN, IN VEDEREA MONITORIZARII FACTORILOR DE MEDIU (APA, AER, SOL) ȘI A BIODIVERSITATII. Informatiile privind conditiile de participare, continutul dosarului de concurs si locul de depunere al acestuia, se pot obtine la telefon 021.305.26.00, de luni pana vineri, in intervalul orar 13:00-14:00. Inscrierile se pot face pana la data de 31.05.2021.

Universitatea Titu Maiorescu Bucuresti

Valabil in:
Oferte de munca Toata tara
     Publicat in: 13 May 2021
Universitatea Titu Maiorescu din Bucuresti, cu sediul in Bucuresti, Calea Vacaresti nr.187, tel: 021.325.21.64, fax: 021.316.16.46, in calitate de BENEFICIAR al proiectului "Stagii de practica in Centrul de Excelenta in securitate cibernetica in Cloud- CyberX" proiect finantat prin POCU, OS 6.13 derulat de Universitatea Titu Maiorescu din Bucuresti in calitate de BENEFICIAR al contractului de finantare 626/6/13/24093/ 25.11.2020 , SMIS 133276,va invita sa participati cu oferta la procedura de atribuire a contractului de “Servicii cloud computing pentru Centrul de excelenta in securitate in cloud Cyberx”. Specificatiile tehnice aferente serviciilor ce fac obiectul achizitiei sunt disponibile pe site-ul special dedicat beneficiarilor privati pentru publicarea procedurilor - https://www.fonduri-ue.ro. Eventuale clarificari pot fi solicitate la adresa de email: cyberx@univ.utm.ro, raspunsurile urmand sa fie publicate pe acelasi site. Termenul limita de primire a ofertelor este 28.05.2021.

electromecanici pentru intretinere si reparatii

Valabil in:
Oferte de munca Toata tara
     Publicat in: 13 May 2021
COMPANIA PREUDUL ANGAJEAZA PENTRU DIVIZIA SILOZURI SI BAZE CEREALE Mecanici si electromecanici pentru intretinere si reparatii Electricieni Pentru dedalii suplimentare si depunere CV-uri, va rugam contactati: Departament Resurse Umane e-mail: personal@preudul.ro

asiguram locuri de munca in strainatate (Cehia)

Valabil in:
Oferte de munca Bucuresti
     Publicat in: 12 May 2021
Nu se percep comisioane;transport asigurat; asiguram locuri de munca in strainatate (Cehia) la fabrici, agricultura, silvicultura, depozite, constructii, lacatuserie, sudura etc. contract sezonier de munca pe o perioada de pina la un an cu posibilitate de prelungire. plecari in maxim 5 zile de la inscriere. inscrierile se pot efectua si prin telefon. transport gratuit. nu se percep comisioane.Plecari rapide din diferite zone ale tarii.(9.30- 16.30) tel. 0723.217.575

Firma Curatenie Angajeaza Urgent Domni

Valabil in:
Oferte de munca Toata tara
     Publicat in: 12 May 2021
Firma curatenie angajeaza urgent domni pentru spatii exterioare centru comercial Pitesti si Campulung.Programul este in ture de 12h/zi ,salariul incepand cu 1500 lei. Relatii la : 0768396900.

Institutul Biochimie Academiei Sediul Bucure

Valabil in:
Oferte de munca Toata tara
     Publicat in: 12 May 2021
Institutul de Biochimie al Academiei Române, cu sediul în București, sector 6, Splaiul Independenței nr. 296, organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant de cercetător științific cu doctorat, cu normă întreagă, pe perioadă nedeterminată, în domeniul Biologie, specialitatea Biochimie.
Concursul se va desfășura conform Legii nr. 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare.
Dosarul de concurs se depune între data de 17.05.2021 și data de 15.06.2021, ora 16,00 la Biroul Resurse Umane al institutului. Informații suplimentare se pot obține de la Biroul Resurse Umane al Institutului de Biochimie, la telefoanele: 021.223.90.69, 021.223.90.68 și pe site-ul institutului www.biochim.ro/announcements.

Temeiul Oficiul Stat Inven Organizeaz Concurs

Valabil in:
Oferte de munca Toata tara
     Publicat in: 12 May 2021
În temeiul HG nr. 286/2011, Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci organizează în 07.06.2021, concurs pentru ocuparea unui post contractual vacant de execuţie, pe perioadă nedeterminată, de expert în cadrul – Serviciului Tehnologia Informației și Comunicațiilor. Cerinţe specifice obligatorii: diplomă de licenţă studii superioare de lungă durată; minim 2 ani vechime în domeniul TIC; cunoaşterea foarte bună a limbii engleze (scris, citit, nivel conversaţional) în special în domeniul TIC; cunoştinte foarte bune de operare PC; experienţă în lucrul cu Baze de Date Relaţionale: analiza, proiectare şi administrare; experienţă în lucru cu servere web. Concursul va avea loc la sediul OSIM şi va consta în 3 etape succesive: selecţia dosarelor de înscriere; proba scrisă se va susţine pe 07.06.2021; interviul se va susţine pe 11.06.2021. Dosarele de concurs se depun în perioada 14.05.2021 - 27.05.2021 la sediul OSIM, str. Ion Ghica nr. 5, Sector 3, Bucureşti, Compartiment Resurse Umane şi vor conţine documentele prevăzute de art.6 din HG nr. 286/2011. Bibliografia şi relaţii suplimentare la tel. 0213060800 int. 325 sau la sediul OSIM.

Rheinbruke Sediul Municipiul Timisoara

Valabil in:
Oferte de munca Toata tara
     Publicat in: 12 May 2021
RHEINBRUKE SRL, cu sediul in Municipiul Timisoara, Str Eugeniu de Savoya, jud Timis, angajeaza 2 zugravi si un faiantar. tel. 0743046596

WIENA CLUB SRL angajeaza

Valabil in:
Oferte de munca Toata tara
     Publicat in: 11 May 2021
WIENA CLUB SRL angajeaza in jud.Constanta 10-cameriste hotel, 3-ajutori bucatar si 2-ajutori ospatar. Trimiteti CV la rezervari@complexmediteranean.ro, telefon: 0770258629.


Categorii de anunturi online:


Vanzari Imobiliare
Cumparari Imobiliare
Inchirieri Imobiliare
Oferte de munca
Cereri de munca
Citatii / Somatii
Comemorari / Decese
Diverse
Pierderi Acte / Legitimatii
Anunt de Mediu
Licitatii
Adunari Generale (Convocator)

Site-uri partenere:

Mediapress Mica Publicitate
Mare Publicitate Mediapress
Mica Publicitate Ziare
Anunturi Romania Libera
Anunt Ziarul Romania Libera
Romania Libera Anunturi
Anunturi Libertatea
Mica Publicitate Libertatea
Anunt Ziarul Libertatea
Anunturi Jurnalul National
Mica Publicitate Jurnalul National
Anunturi Anuntul Telefonic
Mica Publicitate Anuntul Telefonic
Anunturi Adevarul
Mica Publicitate Adevarul
Anunturi Bursa
Anunturi Curierul National
Citatii ziarul Adevarul
Citatii Romania Libera
Anunturi Citatii Ziare
Anunt Licitatii Ziare
Publicitate Ziare Locale
Anunturi Ziare Locale
Publicitate Ziare Locale
Ziare Mica Publicitate
Ziare Mare Publicitate
Mica Publicitate Cluj
Anunturi in ziare
Publicitate in ziar
Publicare Anunt ziare
Anunturi adunari generale
Anunturi Fonduri Europene
Anunturi Ziare Nationale
Anunt Ziar National
Servicii de curatenie